Κανονισμός λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2023-2024

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2022-2023 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2021-2022    

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2020-2021                                                              

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2023-2024

     Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας, στοχεύοντας στην ομαλή και δημιουργική σχολική ζωή, στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων καθώς επίσης και στη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές του σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του σχολείου σας γνωστοποιούν τους βασικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν την καθημερινή λειτουργία του, όπως αυτοί απορρέουν από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τις παιδαγωγικές αρχές και την ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. 

 

 

1) Προσέλευση και αποχώρηση

Α) Πρωινή ζώνη ολοήμερου: 7:00 -7:15 προσέλευση     7:15 – 8:00 Απασχόληση των μαθητών στην τάξη

Β) Πρωινό σχολείο:                 8:00- 8:15 προσέλευση     8:15 – 13:15 Μαθήματα στις τάξεις

Επισήμανση:

Η κεντρική καγκελόπορτα του σχολείου θα κλείνει , όπως προβλέπεται, για την ασφάλεια των μαθητών που βρίσκονται εντός του σχολείου, 5 λεπτά μετά τη λήξη των προσελεύσεων δηλ. στις 7:20 και 8:20.

Οι μαθητές του πρωινού σχολείου θα προσέρχονται μετά τις 8:00 οπότε και θα υπάρχουν οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί στην αυλή.

Με την πρωινή προσέλευση των μαθητών στο σχολείο, οι   γονείς συνοδεύουν τα παιδιά έως την είσοδο της αυλής. (Είσοδος και παραμονή στον αύλειο χώρο και στο διδακτήριο, οποιουδήποτε προσώπου εκτός των μαθητών δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση την περίπτωση επείγουσας πρωινής ενημέρωσης εκπαιδευτικού από γονέα για έκτακτο θέμα.)

Μετά την έναρξη των μαθημάτων οι αυλόπορτες του σχολείου κλείνουν και θα παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. 

Γ) Αποχώρηση μαθητών όλων των τμημάτων:           13:15 – 13:20.

     Αποχώρηση μαθητών των ολοήμερων τμημάτων: 14:55 ή 15:50 

Επισήμανση:

Αποχώρηση μαθητή πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση, σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων – συνοδεία μαθητών).

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου βαραίνει αποκλειστικά τον γονέα ή κηδεμόνα.

Οι γονείς ή κηδεμόνες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους.

Σε ημέρες απεργίας οι γονείς ενημερώνονται έγκαιρα για την ώρα αποχώρησης των τμημάτων και παρακαλούνται να φροντίζουν για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών τους .

Η ώρα αποχώρησης των μαθητών του Ολοήμερου τμήματος είναι αποκλειστικά αυτή που δηλώθηκε κατά την εγγραφή. (15:55 ,15:50)

2) Ασφάλεια μαθητών

Α) Για λόγους ασφάλειας των παιδιών σας και εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας οι πόρτες του σχολείου θα ανοίγουν μόνο κατά τις προαναφερθείσες ώρες αποχώρησης. Ειδικότερα οι γονείς που τα παιδιά τους παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα, παρακαλούνται να είναι συνεπείς στο χρόνο παραλαβής των παιδιών τους.

Β)Η στάση των οχημάτων να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και σε απόσταση ασφαλείας από τις εισόδους του σχολείου και οι οδηγοί να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του σχολικού τροχονόμου που θα βρίσκεται σε υπηρεσία.

3) Θέματα Υγείας

Α) Παρόλο που το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χορηγεί οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα στα παιδιά σας (Φ.7/488/123316/Γ1/4-10-2010 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), εντούτοις κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνετε για: α) ευαισθησίες ή αλλεργίες των παιδιών σε φάρμακα ή τροφές καθώς μπορεί να υπάρξουν κεράσματα και β) τυχόν ιατρική αγωγή στην οποία υποβάλλονται ή κάποιο πρόβλημα που υπάρχει και το οποίο πρέπει να γνωστοποιηθεί στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος.

Β) Το ΑΔΥ (Ατομικό Δελτίο Υγείας) συμπληρώνεται για τους μαθητές της Α΄, & Δ΄ τάξης. Η μη έγκαιρη ή παράλειψη κατάθεσης του ΑΔΥΜ στον δάσκαλο της τάξης. έχει ως αποτέλεσμα το σχολείο να μη γνωρίζει την κατάσταση υγείας του μαθητή και τον αποκλεισμό του από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

4) Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο και οι αίθουσες κλειδώνουν. Σε περίπτωση κακοκαιρίας χώροι παραμονής των μαθητών ορίζονται οι αίθουσες διδασκαλίας, όπου οι μαθητές οφείλουν να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στις συνθήκες του περιορισμένου χώρου.

5) Κινητά τηλέφωνα- tablets – φωτογραφικές μηχανές

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου με το οποίο μπορεί μαθητής να προβεί σε βιντεοσκόπηση συμμαθητών του μέσα στο χώρο του σχολείου απαγορεύεται (Απόφ. Φ25/103373/Δ1/22-06-2018 του ΥΠΠΕΘ..). Για οποιαδήποτε επικοινωνία γονέα και μαθητή μπορεί να χρησιμοποιείται το τηλέφωνο του Διευθυντή του σχολείου.

Μπάλες και παιχνίδια ή άλλα υλικά εκτός των σχολικών ειδών δεν επιτρέπονται να μεταφέρουν οι μαθητές στο σχολείο. Το ανάλογο υλικό παρέχεται από το σχολείο.

6) Υλικοτεχνική Υποδομή του Σχολείου

Η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου αποτελεί εργαλείο μάθησης και κοινωνικής περιουσίας, την οποία οι μαθητές οφείλουν να σέβονται. Σε περίπτωση υλικής φθοράς, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα μαθητή, η αποκατάσταση επιβαρύνει το γονέα-κηδεμόνα.

7) Επισκέψεις – Γιορτές

Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο.

Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται.

8) Εκπαιδευτικοί-Διευθυντής

Αποκλειστικά υπεύθυνος κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται στην αίθουσα και διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα.

Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο αλλά και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο.

Ο διευθυντής του σχολείου οφείλει να φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας του, χωρίς διακρίσεις.

9) Γονείς –Κηδεμόνες

Για τη συμμετοχή του μαθητή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις, προγράμματα που υλοποιούνται εντός σχολείου από εξωτερικούς συνεργάτες, διαγωνισμούς, είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα.

Οι γονείς καλούνται για ενημέρωση με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και μετά τη λήξη του κάθε τριμήνου (τα τρίμηνα είναι τρία). Υπάρχουν επίσης ημέρες και ώρες προγραμματισμένων μηνιαίων συναντήσεων γονέων- εκπαιδευτικών.

Όταν προκύπτει ένα έκτακτο πρόβλημα, οι γονείς απευθύνονται για τη λύση του πρώτα στον εκπαιδευτικό και κατόπιν στον διευθυντή (εκτός αν υπάρχει θέμα που αφορά αποκλειστικά τη διεύθυνση του σχολείου).

Οι γονείς ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου ή με το ηλεκτρ. ταχυδρομείο. Επικοινωνούν με το σχολείο κάθε φορά που τους γίνεται πρόσκληση από αυτό.

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο.

10) Σύλλογος Γονέων

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων είναι διετής.

Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου.

Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου- οικογένειας με κοινό στόχο την πρόοδο των μαθητών.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί σας για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος, ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι. Ευχόμαστε ολόθερμα υγεία σε εσάς και στα παιδιά σας.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής                                                                                                         Ο Σύλλογος Διδασκόντων                     

Αϊβάζογλου Ευδόκιμος          

                                                                                                                                                                                                

 
     

 

Πρόσθετες πληροφορίες