Ενημέρωση Γονέων και παραμονή της τσάντας στο σχολείο

1ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ. στο χώρο του σχολείου θα γίνει μια ολιγόλεπτη ενημέρωση γονέων από τους εκπ/κούς των τάξεων Α και Β για θέματα που αφορούν τα βιβλία, τη διδακτική πράξη κ.ά. Για τις τάξεις Γ, Δ, Ε και ΣΤ η ενημέρωση θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 7:30 μ.μ . Η προσέλευση των γονέων και στους δύο κύκλους (6:00 και 7:30) θα γίνει αρχικά στο Γυμναστήριο όπου θα γίνει ένας ολιγόλεπτος απολογισμός και ενημέρωση των γονέων από τον Διευθυντή.

   Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι: Σύμφωνα με την Αρ.Πρ: Φ.7/219218/Δ1/13-12-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, καθιερώνεται η παραμονή της τσάντας στο σχολείο για τα παρακάτω Σαββατοκύριακα του νέου σχολικού έτους:

  28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

  8 και 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

     12 και 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

           5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019           

     15 και 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

   1 και 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

17 και 31 ΜΑΙΟΥ 2019

Η παραπάνω δράση δεν αποτελεί συμβολική παρέμβαση, αλλά προσπάθεια υποστήριξης του μειωμένου χρόνου δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών, και σεβασμού στην πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας.                                                                                                                                      

Η διεύθυνση του σχολείου

 

Κανονισμός Λειτουργίας

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-2019

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας,

στοχεύοντας στην ομαλή και δημιουργική σχολική ζωή, στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων καθώς επίσης και στη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές του σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του σχολείου σας γνωστοποιούν τους βασικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν την καθημερινή λειτουργία του, όπως αυτοί απορρέουν από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τις παιδαγωγικές αρχές και την ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

1) Προσέλευση και αποχώρηση

Α) Πρωινή ζώνη ολοήμερου: 7:00 -7:15 προσέλευση     7:15 – 8:00 Απασχόληση των μαθητών στην τάξη

Β) Πρωινό σχολείο:              8:00- 8:15 προσέλευση   8:15 – 13:15 Μαθήματα στις τάξεις

Επισήμανση:

       Η κεντρική καγκελόπορτα του σχολείου θα κλείνει , όπως προβλέπεται, για την ασφάλεια των μαθητών που βρίσκονται εντός του σχολείου, 5 λεπτά μετά τη λήξη των προσελεύσεων δηλ. στις 7:20 και 8:20.

      Οι μαθητές του πρωινού σχολείου θα προσέρχονται μετά τις 8:00 οπότε και θα υπάρχουν οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί στην αυλή.

      Με την πρωινή προσέλευση των μαθητών στο σχολείο, οι   γονείς συνοδεύουν τα παιδιά έως την είσοδο της αυλής. (Είσοδος και παραμονή στον αύλειο χώρο και στο διδακτήριο, οποιουδήποτε προσώπου εκτός των μαθητών δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση την περίπτωση επείγουσας πρωινής ενημέρωσης εκπαιδευτικού από γονέα για έκτακτο θέμα.)

      Μετά την  έναρξη των μαθημάτων οι αυλόπορτες του σχολείου κλείνουν και θα παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. 

Γ) Αποχώρηση μαθητώνόλων των τμημάτων: 13:15 – 13:20.

Αποχώρηση μαθητών των ολοήμερων τμημάτων: 15:00 ή 16:00.

Επισήμανση:

      Αποχώρηση μαθητή πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση, σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων – συνοδεία μαθητών).

      Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου βαραίνει αποκλειστικά τον γονέα ή κηδεμόνα.

      Οι γονείς ή κηδεμόνες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους.

     Σε ημέρες απεργίας  τα ονόματα των εκπαιδευτικών που απεργούν ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής. Σ΄ αυτή την περίπτωση παρακαλούνται οι γονείς να φροντίσουν για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών τους.

      Η ώρα αποχώρησης των μαθητών του Ολοήμερου τμήματος είναι αποκλειστικά αυτή που δηλώθηκε κατά την εγγραφή. (Είτε 15:00, είτε 16:00)

2) Ασφάλεια μαθητών

Α) Για λόγους ασφάλειας των παιδιών σας και εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας οι πόρτες του σχολείου θα ανοίγουν μόνο κατά τις προαναφερθείσες ώρες αποχώρησης. Ειδικότερα οι γονείς που τα παιδιά τους παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα, παρακαλούνται να είναι συνεπείς στο χρόνο παραλαβής των παιδιών τους.

Β) Η στάση των οχημάτων να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και σε απόσταση ασφαλείας από τις εισόδους του σχολείου και οι οδηγοί να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του σχολικού τροχονόμου που θα βρίσκεται σε υπηρεσία.

3) Θέματα Υγείας

Α) Παρόλο που το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χορηγεί οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα στα παιδιά σας (Φ.7/488/123316/Γ1/4-10-2010 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), εντούτοις κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνετε για: α) ευαισθησίες ή αλλεργίες των παιδιών σε φάρμακα ή τροφές καθώς μπορεί να υπάρξουν κεράσματα και β) τυχόν ιατρική αγωγή στην οποία υποβάλλονται ή κάποιο πρόβλημα που υπάρχει και το οποίο πρέπει να γνωστοποιηθεί στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος.

 Β)  Το ΑΔΥ (Ατομικό Δελτίο Υγείας) συμπληρώνεται για τους μαθητές της Α΄, &Δ΄ τάξης. Η μη έγκαιρη ή παράλειψη κατάθεσης του  ΑΔΥ στον δάσκαλο της τάξης. έχει ως αποτέλεσμα το σχολείο να μη γνωρίζει την κατάσταση υγείας του μαθητή και τον αποκλεισμό του από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

4) Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο και οι αίθουσες κλειδώνουν. Σε περίπτωση κακοκαιρίας χώροι παραμονής των μαθητών ορίζονται οι διάδρομοι του κτιρίου, όπου οι μαθητές οφείλουν ναπροσαρμόζουν την συμπεριφορά τους στις συνθήκες του περιορισμένου χώρου.

5) Κινητά τηλέφωνα- tablets – φωτογραφικές μηχανές

      Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου με το οποίο μπορεί μαθητής να προβεί σε βιντεοσκόπηση συμμαθητών του μέσα στο χώρο του σχολείου απαγορεύεται (Απόφ. Φ25/103373/Δ1/22-06-2018 του ΥΠΠΕΘ..). Για οποιαδήποτε επικοινωνία γονέα και μαθητή μπορεί να χρησιμοποιείται το τηλέφωνο του Διευθυντή του σχολείου.

      Μπάλες και παιχνίδια ή άλλα υλικά εκτός των σχολικών ειδών δεν επιτρέπονται να μεταφέρουν οι μαθητές στο σχολείο. Το ανάλογο υλικό παρέχεται από το σχολείο.

6) Υλικοτεχνική Υποδομή του Σχολείου

    Η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου αποτελεί εργαλείο μάθησης και κοινωνικής περιουσίας, την οποία οι μαθητές οφείλουν να  σέβονται. Σε περίπτωση υλικής φθοράς, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα μαθητή, η αποκατάσταση επιβαρύνει το γονέα-κηδεμόνα.

7) Επισκέψεις – Γιορτές

  Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο.

  Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται.

8) Εκπαιδευτικοί-Διευθυντής

      Αποκλειστικά υπεύθυνος κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται στην αίθουσα και διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα.

      Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο αλλά και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου.

      Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο.

      Ο διευθυντής του σχολείου οφείλει να φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας του, χωρίς διακρίσεις.

9) Γονείς –Κηδεμόνες

      Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές δραστηριότητες είναι ο απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από τη κείμενη νομοθεσία.

      Οι γονείς καλούνται για ενημέρωση με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και μετά τη λήξη του κάθε τριμήνου (τα τρίμηνα είναι τρία). Υπάρχουν επίσης ημέρες και ώρες προγραμματισμένων μηνιαίων συναντήσεων γονέων- εκπαιδευτικών.

      Όταν προκύπτει ένα έκτακτο πρόβλημα, οι γονείς απευθύνονται για τη λύση του ΠΡΩΤΑ στον εκπαιδευτικό και κατόπιν στον διευθυντή (εκτός αν υπάρχει θέμα που αφορά αποκλειστικά τη διεύθυνση του σχολείου).

      Διαβάζουν οι γονείς προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές,ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου, επικοινωνούν με το σχολείο κάθε φορά που τους γίνεται πρόσκληση από αυτό.

      Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο.

10) Σύλλογος Γονέων

  Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων είναι διετής.

  Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου.

  Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου- οικογένειας με κοινό στόχο την πρόοδο των μαθητών.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί σας για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος, ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι. Ευχόμαστε ολόθερμα υγεία σε εσάς και στα παιδιά σας.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής                      Ο Σύλλογος Διδασκόντων                      Αϊβάζογλου Ευδόκιμος           

Αγιασμός - Έναρξη σχολικού έτους 2018-2019

 

 

 

Ας καλωσορίσουμε τη νέα σχολική χρονιά!

Την Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 ώρα 09:15, θα πραγματοποιηθεί ο Αγιασμός στο σχολείο μας. Οι μαθητές/τριες θα γνωρίσουν τις αίθουσες που θα τους φιλοξενήσουν τη νέα αυτή σχολική χρονιά, θα παραλάβουν τα βιβλία τους και θα αποχωρίσουν. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να κρατούν τη σχολική τους τσάντα.

Η Διεύθυνση και τα Εκπαιδευτικό Προσωπικό του 1ου Δ.Σ. Τριλόφου εύχονται σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους μια καλή, δημιουργική σχολική χρονιά!

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Ευδόκιμος Αϊβάζογλου

Καλό καλοκαίρι

 Small

Ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριλόφου ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, τους γονείς και κηδεμόνες του σχολείου μας ένα  ξένοιαστο, γεμάτο όμορφες εμπειρίες καλοκαίρι. Θα τις μοιραστούμε με τη νέα χρονιά!!!

Καλό καλοκαίρι!

Ραντεβού τον Σεπτέμβρη!

Οδεύοντας προς τη λήξη

      Σχετικά με τις εκδηλώσεις της τελευταίας εβδομάδας του σχολικού έτους  2017-2018 και προς ενημέρωση των γονέων και τον σχετικό προγραμματισμό ανακοινώνεται ότι:

   Η γιορτή λήξης του σχολικού έτους θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης 12 Ιουνίου 2018 στις 19:30 με συμμετοχή όλων των τάξεων του σχολείου.

    Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 το απόγευμα στις 20:30 θα γίνει η τελετή αποφοίτησης των μαθητών της Στ΄τάξης.

      Την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 το πρωί, οι γονείς των τμημάτων της Δ΄τάξης καλούνται να παραστούν στην παρουσίαση του project κινηματογραφικής εκπαιδευσης πάνω στο οποίο δούλεψαν τα παιδιά με τις υπεύθυνες δασκάλες των τμημάτων.

  Οι βαθμοί του γ΄τριμήνου μαζί με τους τίτλους προόδου των μαθητών θα δοθούν στους γονείς το πρώτο δίωρο της Παρασκευής 15 Ιουνίου 2018.

Παζάρι μεταχειρισμένων για φιλανθρωπικό σκοπό

Τρίλοφος 1/06/2018

Αγαπητοί γονείς, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ' Τάξης διοργανώνoυμε παζάρι μεταχειρισμένων αντικειμένων, στα πλαίσια του προγράμματος «Ανακυκλώνω... επαναχρησιμοποιώ... προστατεύω το περιβάλλον» με φιλανθρωπικό σκοπό ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για το «Χαμόγελο του παιδιού» και «το παιδικό χωριό S.O.S » . Προτείνουμε, αν επιθυμείτε, να προσφέρετε στο σχολείο ( τη Δευτέρα 4/6/18) μέσω των παιδιών σας τα παρακάτω αντικείμενα:

1.Παιχνίδια

2. Βιβλία

3.Ρούχα( καθαρά σε καλή κατάσταση)

Το παζάρι θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 5 Ιουνίου 2018 που είναι η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η τιμή πώλησης κάθε αντικειμένου θα κυμανθεί από 0,50 έως 2 ευρώ.


 

Γιορτή πολυγλωσσίας

Με χαρά σας προσκαλούμε, να παρακολουθήσετε τη μουσική παράσταση μαθητών του σχολείου μας και γονέων την Κυριακή 20-05-2018 και ώρα 12:30-13:00 το πρωί στην αίθουσα "Τώνια Μαρκετάκη" στην αποθήκη Δ΄στο λιμάνι Θεσαλονίκης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Π.Θ.Ε (Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας) διοργανώνει την 6η Γιορτή Πολυγλωσσίας με θέμα: Η μόρφωση στο δρόμο για τη δημοκρατία και τον πλουραλισμό” που θα πραγματοποιηθεί στον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης. Στη φετινή εκδήλωση συμμετέχουν περισσότεροι από 128 φορείς, ΜΚΟ, Προξενεία, αλλόφωνες κοινότητες, εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ., τα οποία θα οργανώσουν και θα παρουσιάσουν 225 δράσεις, όπως θεατρικά και μουσικά δρώμενα, εκπαιδευτικά projects, ερευνητικά προγράμματα, πολυγλωσσικά και διαπολιτισμικά εργαστήρια, στρογγυλές τράπεζες, την κουζίνα των λαών, Καφέ Πολυγλωσσίας, εικαστικές εκθέσεις, εικαστικά και μουσικά εργαστήρια, προβολές κλπ.

Εγγραφή στο Ολοήμερο Σχολείο

Αγαπητοί γονείς,

     ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο 70729/Δ1 /3-05-2018 , οι γονείς / κηδεμόνες που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους με το νέο σχολικό έτος 2018-2019 στο Ολοήμερο σχολείο, θα παραλάβουν σχετική αίτηση –δήλωση, την οποία και πρέπει να παραδώσουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων ή κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση ότι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και για τους αυτοαπασχολούμενους, πρόσφατη βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα). Αναλυτικότερα η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα: Εγγραφή στο Ολοήμερο Σχολείο

Πρόσκληση

depositphotos 79438438-stock-illustration-book-tree-sketch-for-your SmallΣκεφτήκαμε πως...αν ένα βιβλίο χωράει μύριες σκέψεις και μια καρδιά μύριους ανθρώπους, τότε και μια μικρή σκηνή χωράει αντάμα μικρούς και μεγάλους. Γι΄αυτό οι μαθητές της Ε΄τάξης του σχολείου μας συνεργάστηκαν με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και σας παρουσιάζουν τη Δευτέρα 7-05-2018 στις 7:00μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων μια γιορτή αφιερωμένη στο βιβλίο. Είστε όλοι καλεσμένοι.

Β΄ξένη γλώσσα στο σχολείο

notepad-pencil-clip-art 4195351Ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών της Δ΄τάξης ότι του χρόνου, κατά το σχολικό έτος 2018-2019, τα παιδιά σας θα έχουν τη δυνατότητα να διδαχτούν μια δεύτερη ξένη γλώσσα, επιλογή μεταξύ Γαλλικών και Γερμανικών. Παρακαλείστε να επιστρέψετε τα έντυπα - υπεύθυνες δηλώσεις που σας δόθηκαν έως την Παρασκευή 8-06-2018.

Όσον αφορά τους μαθητές της ΣΤ΄τάξης, γι΄αυτούς που έχουν λόγους να αλλάξουν στην Α΄ Γυμνασίου  επιλέγοντας διαφορετική δεύτερη ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό και κατ’ εξαίρεση, δύνανται οι γονείς τους να υποβάλουν σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση έως την Παρασκευή 8-06-2018 στη Διεύθυνση του Δημοτικού. 

 

Τοπική εορτή Αγίου Αθανασίου

    Ενημερώνουμε τους γονείς ότι την Τετάρτη 02-05-2018, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό σύμφωνα με την αρ. 1484/ 02-07-2012 απόφαση του Δήμου Θέρμης, να καθιερωθεί ως τοπική αργία για τη Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου, η ημέρα του εορτασμού της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Αθανασίου.

Εγγραφές Α΄τάξης σχολικού έτους 2018-2019

1ο ΔΗΜOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

Τηλέφωνο:        2392061231

Πληροφορίες:   κ. Αϊβάζογλου Ευδόκιμος

 

“Εγγραφή μαθητών/τριών στην Α΄τάξη”

 

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες

Ενημερώνουμε ότι από 3 Μαΐου 2018 έως 18 Μαΐου 2018, θα γίνονται δεκτές οι εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄τάξη, για το σχολικό έτος 2018-2019, από 12:00 έως 13:15 καθημερινά.

Εκπρόθεσμες εγγραφές δε θα γίνονται δεκτές παρά με απόφαση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης.

Όσοι έχετε μόνιμη κατοικία στην περιφέρεια του σχολείου μας θα πρέπει να υποβάλλετε μέσα στην παραπάνω χρονική περίοδο, αίτηση –υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή του παιδιού σας στην Α΄ τάξη προσκομίζοντας :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.
2. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (συμπληρώνεται από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής, από γενικούς ιατρούς ή σε ειδικές περιπτώσεις από Παθολόγους).
4. Το Βιβλιάριο Υγείας Μαθητή ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

(Πιστοποιητικό γέννησης δεν απαιτείται καθώς αναζητείται από τις σχολικές μονάδες)
Την ημέρα που θα προσκομίσετε τα παραπάνω θα συμπληρώσετε:
Αίτηση εγγραφής (δίνεται από το σχολείο)

Αίτηση φοίτησης στο Ολοήμερο, αν το επιθυμείτε. Το σχολείο μας έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει και την πρωινή ζώνη υποδοχής από τις 7:00-8:00 με την προϋπόθεση ότι θα συμπληρωθεί ο αριθμός των 10 μαθητών από όσους παρακολουθούν το ολοήμερο.

                                                                                     ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΥ:

                                                            Οριοθετείται από την περιοχή ''Καμήλα΄΄  έως το ρέμα πίσω από τα κοιμήτήρια και το ρέμα ανάμεσα στις οδούς Προφήτη Ηλία και Αγίου Αθανασίου.

Ο Διευθυντής του σχολείου

Αϊβάζογλου Ευδόκιμος

Ημερήσια εκδρομή

   ekdromi
Eνημερώνουμε τους γονείς ότι η ημερήσια εκδρομή του σχολείου, θα γίνει την Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 στον Ερωδιό στη λίμνη Κερκίνη.  Στην εκδρομή θα συμμετέχει υποχρεωτικά ενήλικας συνοδός για τους μαθητές/τριες των Α', Β' και Γ' τάξεων. Οι δραστηριότητες είναι τρία γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ, τραπέζια πιγκ πογκ, ιππασία, τοξοβολή, ηλεκτρονικά παιχνίδια. Θα υπάρχει επίσης για τους ενδιαφερόμενους δωρεάν ενημέρωση για τον υδροβιότοπο της Λίμνης Κερκίνης (με βιντεοπροβολή σε αίθουσα). Οι γονείς που έχουν τρία (3) παιδιά, πληρώνουν για τα δύο (2).

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή 04/05/2018 προκειμένου να οριστεί ο αριθμός λεωφορείων.

Πρόληψη και Αντιμετώπιση παιδικών Ατυχημάτων

210px-  SmallΟ Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων, το Σάββατο 21 Απριλίου στις 17:00-21.00, διοργανώνει σεμινάριο  για την Πρόληψη & Αντιμετώπιση Παιδικών Ατυχημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Το σεμινάριο είναι ανοικτό προς τους γονείς της σχολικής κοινότητας και όλους τους κατοίκους του Δήμου.

Σπήλαιο Πετραλώνων

petralona-caveΤην Τρίτη, 24-04-2018 οι μαθητές/ τριες της Γ΄τάξης θα επισκεφτούν το Σπήλαιο Πετραλώνων στη Χαλκιδική όπου και θα γίνει σχετική ξενάγηση στο χώρο. Η επιστροφή υπολογίζεται κανονικά στις 13:15.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 20/04.

Επίσκεψη στους Μικρούς Ήρωες


 hrvesSmallΤην Παρασκευή, 20-04-2018 οι μαθητές/ τριες της Α΄τάξης θα επισκεφτούν τους Μικρούς Ήρωες για παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 19/04.

Επίσκεψη στη Βεργίνα

Ilios-Verginas-00-minΤην Παρασκευή στις 20-04-2018, οι μαθητές/τριες της Δ΄τάξης θα επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας όπου και θα ξεναγηθούν στους βασιλικούς τάφους. Η επιστροφή υπολογίζεται περίπου στις 14:15.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 19/04

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Γεμάτοι περηφάνεια για τη δράση αλληλεγγύης που δείξαμε ως σχολική κοινότητα τις τελευταίες μέρες, εμείς, μαθητές, Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής σας στέλνουμε από καρδιάς

I-IIII

 

Μέρες αγάπης και προσφοράς

Για τις μέρες αγάπης που έρχονται, καλούμαστε όλοι να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας και το ενδιαφέρον για όλους αυτούς που έχουν την ανάγκη μας. Καλούμαστε, ως σχολική κοινότητα, μέσα από τα παιδιά μας, να προσφέρουμε σε είδος τρόφιμα ή υλικά υγιεινής μέχρι την Παρασκευή 30-03-2018.

Μέρος των υλικών που θα συγκεντρωθούν θα δοθούν για το κοινωνικό έργο της τοπικής εκκλησίας, και ένα άλλο μέρος θα προσφερθεί από το Σύλλογο Γονέων σε οικογένειες μαθητών του Σχολείου που έχουν ανάγκη.

Να θυμόμασε πάντα, ότι κάθε κοινωνικό μας έργο και κάθε ενέργεια αγάπης προς τον διπλανό μας είναι ένα ιδανικό παράδειγμα, να το ενστερνιστούν τα παιδιά μας, να το αντιγράψουν και να γίνουν οι πολίτες που θα φέρουν έναν καλύτερο κόσμο αύριο.

Επί της επετείου...

 

           Αγαπητοί γονείς

για τον έγκαιρο προγραμματισμό σας σάς ενημερώνουμε ότι τις προσεχείς μέρες θα πραγματοποιηθούν:

1. Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 θα γίνει εκκλησιασμός των μαθητών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων στην εκκλησία της Παναγίας. Όσα παιδιά επιθυμούν μπορούν να κοινωνήσουν.

 2. Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, ώρες 13:20 -14:15, θα γίνει η επίδοση ελέγχων προόδου β΄ τριμήνου των μαθητών. Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών γίνεται διεξοδικά, όπως έχουν ορίσει οι εκπαιδευτικοί, τις πρώτες μέρες κάθε μήνα. Το ολοήμερο την ημέρα αυτή θα λειτουργήσει κανονικά.

3.   Την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00-11:30 π.μ. θα γίνει η σχολική γιορτή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Τα παιδιά θα αποχωρήσουν με τη λήξη της γιορτής. Το ολοήμερο δε θα λειτουργήσει. Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών.

4. Την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 οι μαθητές/μαθήτριες της Στ΄ τάξης θα συγκεντρωθούν στο χώρο της εκκλησίας στις 09:50 π.μ., για να παρακολουθήσουν τη Δοξολογία και στη συνέχεια με τη συνοδεία εκπαιδευτικών θα μεταβούν στο ηρώο όπου θα γίνει κατάθεση στεφάνων. Οι μαθητές/μαθήτριες της Ε΄ τάξης που θα λάβουν μέρος στην παρέλαση, θα συγκεντρωθούν στο χώρο του σχολείου στις 11:30 π.μ., από όπου θα μεταβούν με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών στο χώρο της παρέλασης. Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών μετά τη λήξη της παρέλασης.

Η διεύθυνση του σχολείου                                                                                                         

Πρόσθετες πληροφορίες