Προώθηση θετικών συμπεριφορών

1

      Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν στην πρώτη δίωρη ενημερωτική εξ αποστάσεως επιμόρφωση σχετικά με το «Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικών Συμπεριφορών» (ΣΣΠΘΕΣ) ένα πλαίσιο παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον με στόχο τη βελτίωση του κλίματος της σχολικής τάξης και του σχολείου, την πρόληψη εκδήλωσης αντικοινωνικών συμπεριφορών και την προώθηση ανάπτυξης θετικών συμπεριφορών, από όλους τους μαθητές/τριες μέσω της εφαρμογής διαδικασιών καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων ενταγμένων στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη.

      Εισηγητές της επιμόρφωσης αυτής ήταν Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς την επιστημονική εποπτεία υλοποίησης του προγράμματος έχει η ομάδα υποστήριξης προγραμμάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

1

Πρόσθετες πληροφορίες