Εγγραφές στην Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2024-2025

sxoleio-300x124

   Σας ενημερώνουμε ότι από 1 έως 20 Μαρτίου 2024, θα γίνονται δεκτές οι εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄τάξη, για το σχολικό έτος 2024-2025, από 9:30 έως 12:30 καθημερινά. Εκπρόθεσμες εγγραφές δε θα γίνονται δεκτές παρά μόνο με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

     Όσοι έχετε μόνιμη κατοικία στην περιφέρεια του σχολείου μας θα πρέπει να υποβάλλετε μέσα στην παραπάνω χρονική περίοδο, αίτηση –υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή του παιδιού σας στην Α΄ τάξη (γεννηθέντα το 2018) κατόπιν ραντεβού (τηλ σχολείου 2392061231),

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.

2. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( ΑΔΥΜ ) (συμπληρώνεται από ιατρούς ειδικότητας   Παιδιατρικής, από γενικούς ιατρούς ή σε ειδικές περιπτώσεις από Παθολόγους).
4. Το Βιβλιάριο Υγείας Μαθητή ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

5. Αίτηση εγγραφής Αίτηση εγγραφής. (δίνεται και από το σχολείο)

Το ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνουν και οι εγγραφές στο Αναβαθμισμένο ολοήμερο πρόγραμμα καθώς και στο τμήμα της πρωινής ζώνης των παιδιών που θα γραφτούν στην Α' τάξη. Για τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ολοήμερο πρόγραμμα και στο τμήμα πρωινής ζώνης μπορείτε να βρείτε εδώΑίτηση εγγραφής στο πρόγραμμα του Αναβαθμισμένου Ολοήμερου μπορείτε να εκτυπώσετε εδώ.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΥ:

Κατοικίες που βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού Αγίου Αθανασίου (συμπεριλαμβανομένων και των κάθετων προς αυτήν αδιέξοδων παρόδων προς το ρέμα) και όλες οι οδοί και οι περιοχές (Μεράδια) ανατολικά της οδού αυτής, βόρεια της οδού Αθανασόπουλου/Τσιοπούλου, των κοιμητηρίων και περιοχών στη βόρεια έξοδο.

Πρόσθετες πληροφορίες