Αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου σχολείου

sxoleio-300x124

    Σας ενημερώνουμε ότι για τη φετινή σχολική χρονιά υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα του αναβαθμισμένου ολοήμερου που θα λειτουργεί καθημερινά στο σχολείο σε έναν επιπλέον κύκλο δραστηριοτήτων 16:00 -  17:30. Προϋπόθεση για να σχηματιστεί τμήμα στο διευρυμένο αυτό πρόγραμμα ολοήμερου είναι να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 10 ενδιαφερόμενων μαθητών (νόμος 4957/21-7-2022) καθώς και να υπάρχει εγγραφή του/της μαθητή/τριας στο πρόγραμμα του υπάρχοντος ολοήμερου προγράμματος.

     Γονείς/κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για την εγγραφή του παιδιού τους στο παραπάνω τμήμα διευρυμένου ολοήμερου σχολείου μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να τη στείλουν στο σχολείο ηλεκτρονικά μέχρι την ημέρα του αγιασμού στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 (εγκύκλιος 106012/Δ1/1-9-2022).