Ετικέτα Σχολείου eTwinning

label

    Απονεμήθηκε στο σχολείο μας το σήμα eTwinning School Label για το σχολικό έτος 2024-2025. Μας τιμά η επιλογή καθώς το σήμα απονέμεται σε σχολεία που αποτελούν με τις δράσεις τους εξαιρετικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο επωφελούνται από το eTwinning, δραστηριοποιούνται στην εφαρμογή και την προώθηση των αξιών και της παιδαγωγικής του eTwinning και αποτελούν σημείο αναφοράς για την τοπική τους κοινότητα.

    Με το Σήμα Σχολείου eTwinning, το eTwinning αναγνωρίζει και αξιολογεί τη συμμετοχή, τη δέσμευση και την αφοσίωση όχι μόνο των μεμονωμένων eTwinners, αλλά ολόκληρου του σχολείου, όπου συνεργάζονται ομάδες εκπαιδευτικών.

 

Πρόσθετες πληροφορίες